Regio Rotterdam e.o

Om het werk en de opleiding van onze vrijwilligers goed te organiseren, zijn de locaties van Sensoor onderverdeeld in regio's. Regio Rotterdam e.o. beslaat Zuid-Holland zuid en midden, o.a. Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Spijkenisse.

Vrijwilliger worden in regio Zuid-Holland zuid en midden

Wilt u Sensoor komen versterken en woont u in regio Rotterdam e.o? Het laatste weekend van januari 2017 start er weer een Sensoortraining om nieuwe vrijwilligers op te leiden.U kunt zich direct aanmelden via het aanmeldformulier. Na ontvangst neemt de locatie van uw keuze contact met u op om een kennismakingsgesprek te plannen. Wilt u liever eerst contact met de locatie? Kijk onder het volgende tabblad 'Contact locaties'.

Contact locaties

Let op: dit zijn zakelijke contactgegevens van Sensoor. Wilt u een anoniem luisterend oor? Dat kan dag en nacht per telefoone-mail en op dagdelen per chat.
Vanwege de anonimiteit van de diensten zijn de bezoekadressen privé. Neem voor het bezoekadres contact op met de locatie.

Locatie Rotterdam (Hoofdkantoor ZHzm)
Postbus 25143
3001 HC Rotterdam
010 4363444
rotterdam@sensoor.nl

Locatie Dordrecht
Postbus 25143
3001 HC Rotterdam
078 6181003
dordrecht@sensoor.nl

Locatie Gouda
Postbus 25143
3001 HC Rotterdam
010 4363444
gouda@sensoor.nl

Locatie Spijkenisse
Postbus 25143
3001 HC Rotterdam
010 4363444
spijkenisse@sensoor.nl 

Partners en samenwerken

Het Callcenter van Politie Rotterdam Rijnmond en Politie Zuid-Holland Zuid is samenwerkingspartner van Sensoor ZHzm. Burgers, die 0900 8844 danwel 112 bellen omdat ze in geestelijke nood verkeren en eigenlijk een vertrouwelijk gesprek zoeken, worden doorverbonden met Sensoor.

Ook Stichting MEE Rotterdam en Zuid-Holland Zuid maken van onze dienst gebruik. Buiten de openingstijden worden klanten doorverbonden met Sensoor.

Begin 2007 heeft het Gemeenteloket Rotterdam zich aangemeld als samenwerkingspartner. Burgers kunnen zich voor allerlei vragen wenden tot dit Loket. Een kleine groep is net als bij de politie niet bij het goede adres, en kunnen verder geholpen worden door Sensoor.

Om de verbinding tussen onderwijs en praktijk te continueren, is er een samenwerkingsconvenant tussen Sensoor en de Hogeschool Rotterdam afgesloten. Een trainer van Sensoor geeft workshops e-mailhulpverlening aan de 2e jaars studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. De Hogeschool verzorgt verschillende trainingen voor de vrijwilligers van Sensoor.

Wilt u samenwerken met Sensoor ZHzm? Neem contact op met ons secretariaat: 010 4363444 / rotterdam@sensoor.nl

Jaarverslag 2015 ZhZm

Agenda Sensoor ZHzm Dinsdag 11 oktober 2016 Lezing en nagesprek

uitnodiging 16102016

Lezing en nagesprek 'De participatiesamenleving als morele opgave'

Spreker: dr. Eric van der Vet
Dinsdag 11 oktober 2016

De aandachtsmaatschappij
Hoe is het gesteld met de aandacht in onze samenleving? In welke mate wordt er belang gehecht aan een aandachtige omgang met het leven? Het Sensoorproject ‘De aandachtsmaatschappij’ onderzoekt
via jaarlijkse lezingen deze vragen.

Experts verkennen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken de begrippen maatschappij en aandacht op hun samenhang en betekenis. Waar, wanneer, waarvoor en bij wie heeft welke aandacht
betekenis en waar wordt het gemis eraan nu juist zichtbaar.

Sensoor, Stichting Mara en Samen 010 geven in het najaar 2016 het woord aan dr. Eric van der Vet

De participatiesamenleving als morele opgave
In het lokale bestel zorg en welzijn komen twee perspectieven bij elkaar. Het eerste is dat mensen zelf hun leven en leefomgeving vorm willen geven vanuit morele waarden en betrokkenheid op de ander en de
wereld. Er is een streven naar ‘dicht bij’, ‘onderling’, ‘zelf’ en ‘lokaal’ op tal van gebieden: energie, wonen, voeding, verzekering, zorg en hulp.
Het tweede perspectief is de morele oproep die uitgaat van het overheidsbeleid om de verantwoordelijkheid voor eigen en andermans zorg en welzijn te versterken. De Wet maatschappelijke ondersteuning schrijft voor hoe dit moet gebeuren. In vrijwilligerszorg zijn beide perspectieven herkenbaar. Vrijwilligerszorg biedt zingeving en betrokkenheid ‘van onderop’. Vrijwilligerszorg werkt vanuit morele waarden en eigen verantwoordelijkheid. Haar professionaliteit is dienstbaar aan vrijwilligheid. Hoe past vrijwilligerszorg in het lokale bestel zorg en welzijn? Hoe behouden wij haar praktische èn morele betekenis voor individuen en
samenleving? Eric van der Vet verkent welke opgaven hier liggen voor gemeenten, zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligersorganisaties.

Eric van der Vet werkte ruim veertig jaar in de zorg en hulpverlening o.m. als (interim-)bestuurder. In 2015 promoveerde hij aan de Universiteit voor Humanistiek op zijn onderzoek: Lokale staat van zorg. De morele betekenis van vrijwilligerszorg voor de Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015. Eric is buddy, moderator van leiderschapsleergangen en toezichthouder. Hij is voorzitter van de stichting Waardenwerk die zich richt op (professioneel en vrijwillig) werk dat deugt en deugd doet in het perspectief van een rechtvaardige en duurzame samenleving.

Programma
19:00 Inloop met koffie en thee
19:30 Lezing door dr. Eric van der Vet
20:15-21:00 Nagesprek met de zaal

Locatie
Pauluskerk
Mauritsweg 20
3012 JR Rotterdam

Deelname
De toegang is gratis.
Wilt u de lezing ‘De participatiesamenleving als morele opgave’ bijwonen? U dient zich vóór 1 oktober a.s. aan te melden via dit aanmeldingsformulier, telefoon 010 - 4363444 of e-mail rotterdam@sensoor.nl