Disclaimer

 

De landelijke luisterlijn Sensoor voert gesprekken van mens tot mens en neemt de verantwoordelijkheid niet over. Iemand die contact met ons opneemt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt. Gesprekken bij Sensoor worden nooit opgenomen, tenzij dit van tevoren is aangekondigd. Het is mogelijk dat gesprekken worden meegeluisterd, o.a. ten behoeve van trainingsdoeleinden. De anonimiteit van gesprekspartners wordt te allen tijde gewaarborgd.